Blij met mij! Academie Nederland

Ontwikkel je

talent voor kinderen!

Blij met mij Academie deelnemers

Opleidingen voor jezelf

 • Talentgedreven werken met kinderen
 • Trauma & Hechting bezien vanuit talent en veerkracht
 • Kijken voorbij gedrag

 

Lees meer

Trajecten voor je organisatie

 • Kindertalentenfluisteraar -school / -organisatie
 • Talentenbouwers
 • Lezing of studiedag

 

Lees meer

Boeken en materialen

 • Talentgedreven onderwijs geven (plus werkboek)
 • Talentenkaarten & -toolbox
 • Blij met mij!
 • Talentengedichtjes

 

Lees meer

Blij met mij Academie Kindertalentenfluisteraar Aansteker

Kindertalentenfluisteraar

Onze beweging om elk kind de kans te bieden een eigen talentengesprek te voeren. Je kunt als persoon of als organisatie meedoen!

Volg de 3-daagse opleiding

Of lees meer op onze speciale KTF-website

Blij met mij! Academie potje veerkracht

Gratis downloads

Klik door om posters en thema-flyers te downloaden!

Die wil ik!

Blij met mij Academie Baboesjkas transp

Persoonlijke begeleiding van kinderen en ouders

Als je begeleiding zoekt voor een vraag rond jouw kind, ga dan naar de site van Els Pronk | Grootsklein voor individuele begeleiding. Of klik door naar de groepstraining Blij met mij!

Grootsklein

Blij met mij! kindertraining

Opleidingen voor jezelf

Talentgedreven werken met kinderen Blij met mij Academie

Dé tweedaagse basisopleiding voor iedereen die vanuit talent met kinderen wil werken. We zoomen in op:

 • Wat is de theorie achter talentgedreven werken en groeidenken?
 • Hoe neem je een talentinterview af?
 • Hoe gebruik je de talentkaartjes en vele andere talent-werkvormen?
 • Hoe gebruik je groeitaal en groeizinnetjes?
 • Hoe ontdek je talent áchter het gedrag dat het eerst in het oog springt?
 •  Hoe betrek je de kring van een kind in het groeiproces?

Een praktijkgerichte en ervaringsrijke tweedaagse die de basis vormt voor alle andere opleidingen van de Blij met Mij! Academie.

Locatie:

De Weide Blik, Langbroekerdijk 23, Langbroek/Driebergen

Begeleiding:

Els Pronk

Kosten:

€545,- incl. 21% btw, incl talentenkaarten, koffie, thee en lunches.

Tijden:

De dagen starten om 9.30 uur, met inloop vanaf 9.15 uur, tot 17 uur.

Klik op onderstaande data om je in te schrijven en te betalen voor de 2-daagse opleiding Talentgedreven Werken met Kinderen in Driebergen.

6 & 13 september 2024 Vol!

1 & 15 oktober 2024 Vol!

15 & 22 november 2024

9 & 16 december 2024

 

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluisteraar doet.

We dromen ervan dat elk kind haar of zijn talenten kan leren kennen op een zeer laagdrempelige manier. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn.

Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen.

Zo’n gesprek zorgt ervoor:

 • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.
 • Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt
 • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.

In deze opleiding van 3 dagen leer je:

 • Je eigen talenten kennen en benoemen
 • Nog meer de talententaal te begrijpen en talenten bij kinderen te herkennen
 • De technieken om een talentgesprek met kinderen of jongeren te kunnen voeren

De opleiding tot Kindertalentenfluisteraar bestaat uit 2 delen:

De tweedaagse Talentgedreven werken met kinderen, zie de omschrijving hierboven.

De eendaagse ‘Kiezen voor Talent van kinderen van Luk Dewulf.

Je meld je aan voor beide opleidingen en kiest de data die jou passen. De volgorde maakt niet uit. Na afloop van beide delen ben je officieel Kindertalentenfluisteraar.

 

Aanmelden voor het 2-daagse deel, de opleiding Talentgedreven Werken met Kinderen, doe je hierboven

Aanmelden voor het eendaagse deel doe je hier (we leiden je naar de website van Kindertalentenfluisteraar.com)

Aanmelden voor de 2-daagse opleiding Talentgedreven Werken met Kinderen doe je hierboven

Aanmelden voor de eendaagse doe je hier (we leiden je naar de website van Kindertalentenfluisteraar.com)

Blij met mij Academie Trauma & Hechting vanuit talent en veerkracht

Er is steeds meer aandacht voor kinderen die traumagerelateerd gedrag laten zien. We ontmoeten daarmee telkens gedrag dat kinderen ervoor zetten. Hoe kunnen we ook bij traumagerelateerd gedrag erachter kijken? Op welke manier kunnen we bijdragen aan de heling van de trauma’s van deze kinderen, zonder met hun trauma aan het werk te gaan? Deze vragen dienen zich meer en meer aan.

 

Door nadrukkelijk te kiezen voor een positieve insteek en tevens ruimte te maken voor wat moeilijk is en wat vast zit, ontstaat er heling bij trauma’s. De attitude van de begeleider is daarin van het grootste belang.
Deze aanpak werkt in de individuele begeleiding van kinderen en hun ouders, maar ook in de klas en in de Blij met mij!-training.

 

Gedurende deze dagen:

 • Leer je naar trauma te kijken door de talentenbril.
 • Leer je over de verschillende delen (theorie van Rupert), en hoe die gerelateerd zijn aan onze talenten.
 • Leer je nog beter áchter het gedrag te kijken en te ontdekken of je met trauma te maken hebt.
 • Leer je dat hechting een levenslang helend proces is, en hoe je dat vanuit het talentgedreven werken kunt stimuleren.
 • Krijg je allerlei praktische tools mee die je direct in je werk kunt gebruiken.
 • Leer je nog beter begrijpen hoe jouw attitude cruciaal is.

Locatie:

 • Langbroek/Driebergen

Begeleiding:

Els Pronk

Kosten:

€545,- incl. 21% btw, incl talentenkaarten, koffie, thee en lunches.

Tijden:

De dagen starten om 9.30 uur, met inloop vanaf 9.15 uur, tot 17 uur.

Klik op onderstaande data om je in te schrijven en te betalen voor ‘Trauma & Hechting bezien vanuit veerkracht en talent’.

Let op: deze opleiding kun je alleen volgen als je eerder ‘Talentgedreven Werken met Kinderen’ of de opleiding tot ‘Kindertalentenfluisteraar’ hebt gevolgd.

 

Driebergen

6 & 27 november 2024 = VOL!

Blij met mij Academie Trauma & Hechting vanuit talent en veerkracht

Ontdek een nieuwe dimensie van het werken met kinderen en laat je inspireren door de praktische en boeiende vervolgopleiding: “Kijken voorbij het gedrag van kinderen.” Deze serie ervaringsgerichte bijeenkomsten is vanuit de praktijk ontworpen voor iedereen die gepassioneerd is over het begrijpen van kinderen op een dieper niveau dan enkel hun gedrag.

In deze opleiding reiken we je een unieke bril aan, de talentenbril, waarmee je voorbij oppervlakkig gedrag kunt kijken. Zo kun je de echte kern in elk kind ontdekken en van daaruit hun gezonde ontwikkeling laten gedijen. Vanuit de principes van positieve psychologie en waarderende benadering, zullen we samen de vijf cruciale gebieden verkennen: Talent, Goed voelen, de Kring, Veiligheid en Veerkracht.

De opleiding volgt drie sporen om jouw begrip en vaardigheden te versterken:

 • Jouw Eigen Spoor: Verken je eigen talenten en ontdek hoe je vanuit jouw authentieke zelf van betekenis kunt zijn voor de kinderen die je ontmoet.
 • Toepassing in de Praktijk: Leer hoe je deze benadering kunt integreren in je dagelijkse werk met kinderen.
 • De Kring om het Kind: Ontdek hoe je de omgeving rondom een kind kunt betrekken in het proces van kijken voorbij gedrag.

Het vereist een verandering in attitude om voorbij gedrag te kunnen kijken, en dat is precies wat we in deze opleiding oefenen. We helpen je om steeds de juiste richting te kiezen bij het begeleiden van kinderen en de mensen om hen heen. Je krijgt handvatten om de kring rondom een kind te begeleiden in dit waardevolle proces.

Deze tweedaagse is een vervolgopleiding – je kunt je daarom alleen aanmelden als je eerder de tweedaagse Talentgedreven Werken met Kinderen of de opleiding tot Kindertalentenfluisteraar hebt gevolgd.

 

Locatie:

 • Langbroek / Driebergen

Begeleiding:

Els Pronk

Kosten:

€545,- incl. 21% btw, incl. koffie, thee en lunches.

Tijden:

De dagen starten om 9.30 uur, met inloop vanaf 9.15 uur, tot 17 uur.

Klik op onderstaande data om je in te schrijven en te betalen voor “Kijken voorbij gedrag”.

Let op: deze opleiding kun je alleen volgen als je eerder ‘Talentgedreven Werken met Kinderen’ of de opleiding tot ‘Kindertalentenfluisteraar’ hebt gevolgd.

 

23 september & 21 november 2024 is VOL!

hou onze site in de gaten voor nieuwe data in 2025!

 

Trajecten voor je organisatie

Kindertalentenfluisteraar -school / -opvang /-organisatie

Hét basistraject wanneer je als school, gemeente, opvang- of begeleidingsorganisatie meer wilt doen rond talent!

We bieden je, in samenwerking met Luk Dewulf, een basistraject in het talentdenken en de praktische invulling ervan in jullie organisatie. Dit zijn 3 bijeenkomsten.

We werken met alle medewerkers die hierin verder willen komen. Zij worden officieel ‘Kindertalentenfluisteraar’. Jullie krijgen na afloop als organisatie het predikaat ‘Kindertalentenfluisteraarschool’ (of gelijkaardig).

Deze bijeenkomsten zijn heel geschikt als serie studiedagen of verdiepingsbijeenkomsten voor vrijwilligers of andere betrokkenen.

Blij met mij Academie talentengbouwers groep

Talentenbouwers

Wanneer je binnen je organisatie een groep collega’s wilt opleiden om ‘Talentgedreven Onderwijs Geven’ in de school te begeleiden!

Dit traject van 4 dagen is een verdiepingsslag. Als je al Kindertalentenfluisteraarschool bent of op andere wijze al langer met talenten bezig bent, dan maak je nu een stap met de borging en doorontwikkeling van de vorige stappen – van binnenuit!

Een selecte groep gemotiveerde collega’s krijgt aanpakken en praktische ondersteuning aangereikt om het talentenwerk op allerlei manieren verder te versterken, ter ondersteuning van de andere collega’s. In dat proces worden zij – en het management – enkele maanden begeleid. Ook een bijeenkomst voor ouders of uitwisseling met andere scholen kan in dit traject ingebouwd worden.

Blij met mij Academie TGW met medewerkers

Talentgedreven werken met medewerkers

Veel scholen maken een dubbelslag: talentgedreven werken met leerlingen of studenten, én ook met medewerkers.

Dit traject, dat we samen concreet invullen, gaat over het uitwerken van een visie op goed werkgeverschap en leidinggeven, vertrekkend vanuit de talentenbenadering.

En vervolgens over het concreet vormgeven van de gesprekscyclus en het persoonlijk groeipad van medewerkers op basis van hun talenten.

Els Pronk Blij met mij Academie lezing

Lezing of ouderavond

De grotere kring betrokkenen rond je organisatie is belangrijk als je meer vanuit talent werkt. Hoe neem je hen mee aan boord?

In samenspraak geven we een bijeenkomst vorm waarin de aanwezigen actief meegenomen worden in het talentgedreven werken. De inhoud, taalgebruik en insteek worden steeds afgestemd op de aanwezigen.

Hierbij kun je denken aan onderwerpen als:

 • Hoe ontdek jet het talent van je kind?
 • Welke talenten heb je zelf?
 • Wat is de relatie tussen talent, veerkracht en zelfvertrouwen?
 • Welke aandeel heb je als ouders bij het inzetten van de talenten van je kind?
 • Hoe kijk je voorbij het ‘lastige’ gedrag van je kind?

 

Boeken en materialen

Talentgedreven onderwijs geven

In dit boek voor leraren laten we zien hoe je zowel je eigen talenten als die van kinderen kunt herkennen en benutten. Want wat je laat zien is een voorbeeld voor kinderen. Daarom is zicht op je eigen talenten een voorwaarde voor het begeleiden van kinderen bij hun talenten.

werkboek Talentgedreven onderwijs geven

Werkboek Talentgedreven onderwijs geven

Dit werkboek is bedoeld als logboek van je eigen talenten en processtappen. Een aantal opdrachten uit het basisboek komt in dit werkboek terug, verrijkt met extra reflecties en verdiepingsoefeningen. Zo ondersteunt dit werkboek je om een verschil te maken voor kinderen en jongeren, door hen te versterken van binnenuit.

Talentenkaarten en - Toolbox

Met de 40 Junior-talentenkaarten help je kinderen om gemakkelijk en snel te ontdekken welke talenten ze hebben, in welke omgeving elk talent helemaal tot uiting komt en hoe ze hun talenten kunnen laten groeien.

De kaartenset is ook verkrijgbaar als deel van de Toolbox voor jong talent

Blij met mij Talent en veerkracht van je kind versterken

Blij met mij! Talent en veerkracht van je kind versterken

Hoe help je als ouders (en anderen in de kring van het kind) om zelfvertrouwen, veerkracht en talent van je kind te laten groeien? In dit kleurrijke boek geven we heel praktische voorbeelden en handvatten, waardoor je samen met je kind nieuwe dingen leert!

Talentengedichtjes Mirjam Wolters Emma Thyssen Els Pronk

Talenten gedichtjes

Van elk van 39 talenten (én eentje extra) heeft Mirjam Wolters een gedichtje gemaakt. Samen met de tekeningen van Emma Thyssen vormt dit boekje een hebbedingetje of kadootje voor iedereen die talenten van kinderen wil benadrukken. De opbrengst van dit boekje gaat naar het project ‘Grow Your Talents’ in de sloppenwijken van Nairobi.

Gun jezelf

 – en je organisatie –

een ontwikkelstap!

Blij met mij Academie groeizinnetjes

Blij met Mij! Academie

Els Pronk

Els Pronk

Natascha Meeusen

Natascha Meeusen

De Blij met mij! Academie ondersteunt iedereen die met kinderen werkt. We verzorgen opleidingen, geven lezingen en workshops, we doen ouderavonden en studiemiddagen.

Het vertrekpunt is steeds dat leraren / ouders / begeleiders de eigen kracht van kinderen versterken, door talent en veerkracht te ontdekken en te benutten.

De Academie is begonnen bij Els Pronk en wordt inmiddels mede gedragen door een groep blije opleiders!

Karijn Breuning

Karijn Breuning

Jan Wietse Fokkema

Jan Wietse Fokkema

Froukje Geerts

Froukje Geerts

Francien IJkel

Francien IJkel

We komen graag met je in contact!

Aarzel niet om een mailtje te sturen of te bellen.